English for Hotel หลักสูตรบทสนทนาภาษาอังกฤษ


งานบริการนั้นขึ้นอยู่กับบุคลากร ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนำไปสู่ผลกำไร และต่อยอด
งานบริการของบริษัท
Growing Academy สามารถแก้ปัญหาเรื่องการว่าจ้างพนักงาน
หรือการกลับมาใช้บริการของลูกค้าได้

เกี่ยวกับเรา

วันที่ 24 ตุ.ค. 2017 NEW SEMINAR COURSE
หลักสูตรบทสนทนาภาษาอังกฤษ
วันที่ 25 มี.ค. 2016
ลงบทสัมภาษณ์บริษัทสมาชิก
วันที่ 13 ม.ค. 2016
ได้รับการแนะนำสถาบัน Growing Academy ในหนังสือพิมพ์「SankeiBiz」
วันที่ 10 ธ.ค. 2015
สถาบัน Growing Academy ได้ลงคอลัมน์หนังสือพิมพ์「Nihon no Jinjibu」
วันที่ 09 ธ.ค. 2015
สถาบัน Growing Academy ได้ลงคอลัมน์หนังสือพิมพ์「NewsWave21」และ「Nikkan Kogyo Shinbun」(ฉบับOnline)
วันที่ 01 ธ.ค. 2015
เปิดสถาบัน Growing Academy