English for Hotel หลักสูตรบทสนทนาภาษาอังกฤษ


Growing Academyคือ?

Growing Academy เป็นสถาบันฝึกอบรมทักษะด้านงานบริการอันดับ 1 ที่มีลูกค้ากว่า1,000บริษัท ส่งพนักงานมาอบรมกับเรากว่า70,000คน หลังจากเราเปิดดำเนินการมาแค่3ปี เรามีหลักสูตรที่มุ่งเน้น พัฒนาทั้งทักษะ และทัศนคติในการให้บริการลูกค้าในโลกธุรกิจ การบริหารจัดการ การสื่อสาร และหลักสูตรอื่นๆที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในที่ทำงาน พฤติกรรมการทำงานที่เปลี่ยนไป ทำให้ยอดขายและผลกำไรของธุรกิจเพิ่มขึ้น

1ราคาย่อมเยา

ค่าเข้าอบรมของทางเราอยู่ที่33%~50%ของค่าอบรมทั่วไป นอกจากนี้เรายังใช้ระบบจ่ายรายเดือน ซึ่งสามารถส่งพนักงานเข้ามาเรียนกับทางเรากี่รอบก็ได้ แม้บริษัทจะมีพนักงานมากแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย

2การฝึกอบรมที่เน้นการหารือและจำลองสถานการณ์จริง

พื้นฐานการฝึกอบรมของทางเราคือการมีส่วนร่มโดยจะเน้น
ไปที่การหารือและจำลองสถานการณ์จริง เป็นการสื่อ
ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบว่า [เมื่อกลับไปที่ร้านแล้ว สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง]

3วิทยากรของเราทุกคนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานบริการโดยตรง

วิทยากรของเราทุกคนมีประสบการณ์ด้านงานบริการโดยตรงและเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านงานสอน กล่าวคือ วิทยากรทุกท่านของเราเคยยืนจุดเดียวกับผู้ฝึกอบรมและเข้าใจปัญหาต่างๆเป็นอย่างดี ทำให้การสื่อสารเข้าถึงผู้รับการอบรมได้

4ทำAction Planทันทีหลังจากรับการอบรม
 

คือการเขียนปฏิญาณกับตัวเองว่า [เมื่อกลับไปที่ทำงานแล้วเราจะทำอะไร] กล่าวคือ บริษัทที่ส่งเข้าฝึกอบรมสามารถทราบได้ว่า หลังจากฝึกอบรมไปแล้วผู้เข้ารับการฝึกมีแผนที่จะนำความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอบรมมาลงมือทำอะไรบ้าง อย่างเป็นรูปธรรม

5เพิ่มแรงจูงใจจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบริษัทต่างๆ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีโอกาสได้พบกับเพื่อนๆในวงการบริการในระหว่างการฝึก ถือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้สำหรับพนักงานการบริการที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ที่หน้างาน มีหลายๆบริษัทที่ใช้บริการGrowing Academyเนื่องจากต้องการ[สร้างบรรยากาศการเรียนรู้กับบริษัทต่างๆ]

6สามารถจองหลักสูตรทางWeb Siteได้อย่าง
ง่ายดาย

สามารถเข้าจองหลักสูตรและดูประวัติการเข้าร่วมหลักสูตร ผ่านทางweb siteของบริษัทเราได้อย่างง่ายดาย หลังจาก ที่ท่านจองแล้ว เราจะส่งเมล์ยืนยัน ท่านสามารถเลือก
หลักสูตรอบรมของพนักงานและจัดตารางให้เฃ้ากับเวลา การทำงานได้อย่างสะดวก


 

HG Concepts

แนวทางของGrowing Academy

Growing Pyramid

หลักในการพัฒนาบุคลากรที่เข้าใจได้ง่ายของมร. อะริโมโตะ ประธานสถาบันฯก็คือ การพัฒนาบุคลากรคือการลงทุนทางธุรกิจที่นำมาซึ่งผลกำไร ธุรกิจจะสมหวังในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าได้หรือไม่อยู่ที่บุคลากรที่ให้บริการ "ทรัพยากรบุคคล" คือตัวแปรสำคัญในกระบวนการดังกล่าวหากไม่พัฒนาบุคลากร ก็ยากที่จะประสบผลสำเร็จในระยะยาวหรือสร้างอนาคตอันสดใสให้ธุรกิจได้


Growing Cycle

แล้วเราจะพัฒนาคนของเราอย่างไร
วัฒนธรรมองค์กรของเราคือ ให้ความสำคัญกับบุคลากร ด้วยการปฏิบัติตามหลัก 4ข้อด้วยกันกล่าวคือ
สื่อสารกับทุกคนว่าแนวทางในการทำงานคืออะไร จากนั้นจะสอนและอบรมตามแนวทางนั้นจนมั่นใจว่า
แต่ละคนทำได้ แล้วเปิดโอกาสให้ลงมือทำ และสุดท้ายเราจะประเมินผลงานของพนักงานทุกคนด้วย
วิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม หน่วยงานที่หมดหวัง ท้อแท้กับบุคลากร คิดว่าสร้างคน พัฒนาคนไม่ได้
ถ้าคิดอย่างนั้นแสดงว่า ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของ Growing Cycleไป บริษัทของเรา ฮอสพิทอลลิตี้
แอนด์ โกรวิ่ง เจแปน เล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญของGrowing Cycleนี้ จึง
ได้นำเสนอบริการในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ทุกคนได้ประจักษ์แก่สายตา