English for Hotel หลักสูตรบทสนทนาภาษาอังกฤษ


ยกระดับงานบริการไทยสู่มาตรฐานสากล

กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยครับ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาทักทายกับทุกๆท่านเช่นนี้ บริษัท H&G JAPAN ได้ก่อตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2012 ซึ่งผ่านมาแล้ว3ปี ตอนที่ก่อตั้งบริษัทพวกเราได้ตั้งปณิธานไว้ว่า 「เราจะเป็นผู้กอบกู้วงการงานบริการระดับสากลให้ได้ โดยเริ่มจากญี่ปุ่น」 พวกเราเลือกที่จะมาที่ประเทศไทยก่อนเป็นที่แรกในการก้าวออกสู่ตลาดสากล

เมื่อ40ปีก่อน ตอนที่ผมอายุ18ปี ผมได้เริ่มงานจากการเป็นพนักงานงานบริการและได้รับความไว้วางใจเลื่อนขั้นมาเป็นผู้จัดการ จนในที่สุดได้มาเป็นผู้ฝึกสอน ตอนที่ผมทำงานที่McDonald ผมได้เรียนรู้จิตใจด้านงานบริการโดยให้คิดว่าลูกค้าเปรียบเสมือน 「เพื่อนสนิทที่มาเยี่ยมเยียนบ้านของเรา」, ระบบการประเมินเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน, การฝึกงานและคู่มือการทำงานอันเป็นมาตรฐานที่ก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรม ส่วนที่ UNIQLOผมได้เรียนรู้ถึงความเข้มงวดด้านคุณภาพ และการลงลึกถึงรายละเอียดแบบญี่ปุ่น, ความเป็นผู้นำที่ทำให้ผู้ร่วมงานอยากทำงานด้วย, การให้ความสำคัญกับบุคลากรทำให้ศักยภาพของบริษัทห้างร้านเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ DNA ทั้ง2บริษัทจะมีความแตกต่างกันมาก แต่จุดที่เหมือนกันคือศักยภาพด้าน QSC ที่สูง โดยมีการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งผลักดัน

จากประสบการณ์ที่สะสมมาตั้งแต่ตอนเป็นพนักงานบริการจนถึงผู้บริหารระดับสูง ทำให้ผมสามารถสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงาน และลดอัตราการลาออกได้ ผมมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ประสบการณ์ของผมช่วยเหลือท่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

บริษัท ฮอสพิทอลลิตี้ แอนด์ โกรวิ่ง เจแปน จำกัด
บริษัท ฮอสพิทอลลิตี้ แอนด์ โกรวิ่ง เจแปน ทีเอช จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการ โกรวิ่ง อะคาเดมี่
Mr.Arimoto Hitoshi

[ Mr.Arimoto Hitoshi Profile ]

ปี1979 เข้าเป็นพนักงานบริษัท McDonald JAPAN Co.,Ltd. ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้จัดการร้านอาหาร, Supervisor จนได้ขึ้นเป็น General Manager ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ 「Hamburger University」 ซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านการฝึกอบรมทั้งหมดในบริษัท ปี2003 Mr.Yanai ประธานบริษัท FAST RETAILING Co.,Ltd ได้เชิญให้มาเป็นผู้จัดการฝ่ายของ「UNIQLO University」 สร้างพื้นฐานหลักสูตรการอบรมพนักงานประจำและพนักงานPart Time หลังจากนั้นได้เปลี่ยนงานมาเป็นCEOของบริษัทBurger King JAPAN Co.,Ltd ปี2012 ก่อตั้งบริษัท Hospitality & Growing Japanขึ้น เพื่อนำประสบการณ์จาก McDonald, UNIQLO จนถึงธุรกิจขนาดกลาง~เล็ก มาถ่ายทอดKnow-Howด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมระดับงานบริการทั่วโลก ปี2015 ก่อตั้งบริษัทHospitality & Growing Japan THที่กรุงเทพ ประเทศไทย