English for Hotel หลักสูตรบทสนทนาภาษาอังกฤษ


ผลตอบรับจากลูกค้า

The Mall

บทสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม

 • ทั้งสองท่านได้รับการฝึกอบรมภายในบริษัทมากน้อยแค่ไหนครับ

  คุณธนเดช:
  ปกติแล้วในบริษัทก็มีการฝึกอบรมอยู่เป็นระยะอยู่แล้วครับ เพื่อพัฒนางานของแต่ละภาคฝ่าย อยู่เรื่อยๆ ครับ
  คุณวิรวุฒิ:
  ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนื่องจากผมเพิ่งย้ายงานมาจากบริษัทอื่นและเข้ามาทำงานที่นี่ได้เพียง 6 เดือนครับ
 • วันนี้ได้มีโอกาสได้เข้าฝึกอบรมกับทางสถาบัน Growing Academy ที่ The Mall วันนี้ รู้สึกอย่างไรบ้างครับ ในหัวข้อ “เปลี่ยนการร้องเรียนให้เป็นของขวัญ”

  คุณธนเดช:
  รู้สึกดีนะครับ ไม่เคยเห็นการอบรมแบบมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานแบบนี้ ได้แนวคิดอะไรใหม่ ๆ ดีครับ
  คุณวิรวุฒิ:
  ผมชอบในส่วนของเนื้อหาครับ เพราะรู้สึกว่าเนื้อหานั้นเข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง ไม่ทฤษฎีมากเกินไป จนจับต้องไม่ได้ รู้สึกหลังจากเรียนแล้วสามารถนำมาใช้ได้เลยทันที

 • ก่อนหน้านี้รูปแบบของการฝึกอบรมที่เคยได้รับมาเป็นอย่างไรบ้างครับ

  คุณธนเดช:
  ปกติแล้วการฝึกอบรมมักจะเป็นรูปแบบของการฟังวิทยากรบรรยายเสียส่วนใหญ่ครับ
  คุณวิรวุฒิ:
  เช่นเดียวกับคุณธนเดชครับ ปกติแล้วการฝึกอบรมส่วนใหญ่จะทำแค่ในหน่วยงานหรือแผนกของตัวเอง ไม่มีการอบรมแบบข้ามแผนกแบบนี้ บางทีก็ถึงรวมหลาย ๆ แผนกก็ไม่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันขนาดนี้
 • คิดว่าการฝึกอบรมรูปแบบนี้มีประโยชน์มากน้อยอย่างไรครับ

  คุณธนเดช:
  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมท่านอื่น ๆ ด้วย บางทีอยู่ในบริษัทเดียวกันแต่ไม่เคยเจอ ไม่เคยพูดคุยกันเลย การฝึกการอบรมแบบนี้ทำให้สามารถเข้าใจการทำงานของอีกหน่วยงานได้ดี เพื่อการทำงานที่ราบรื่นขึ้น
  คุณวิรวุฒิ:
  ชอบวิทยากรที่อธิบายได้เห็นภาพและรู้สึกว่าเนื้อหาง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงครับ ช่วยรบกวนแนะนำบริษัทอื่น ๆ ที่สนใจจะใช้บริการของทาง Growing Academy ครับ
  คุณธนเดช:
  วิทยากรสอนสนุกมาก มีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้งการฝึกอบรมทำให้ไม่น่าเบื่อและรู้สึกสนุก อยากให้นำมาเป็นตัวเลือกในการอบรมพนักงานในองค์กรครับ
  คุณวิรวุฒิ:
  อยากให้ลองเปิดใจกับการฝึกอบรมแนวใหม่ครับ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก

รับเอกสารสำคัญ

Siam Autobacs

ชื่อหลักสูตร โดดเด่นในงานบริการเพื่อมัดใจลูกค้า

 • นายชัยวัฒน์ ศรีสังฆ์ ตำแหน่ง Sale Supervisor อายุงาน 8 ปี

  ความรู้สึก:
  ได้ความรู้และประโยชน์ในการอบรมครั้งนี้ที่สามารนำไปใช้งานได้จริงในสายงานที่ทำอยู่
  สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ:
  จะทำการไหว้ และกล่าวคำทักทายกับลูกค้าที่เข้ามาบ่อย ๆ เพราะเราสามารถสร้างความแตกต่างจากร้านบริการทั่วไป ทำให้ร้านเราดูเหนือกว่าอื่นๆ
  ความคิดเห็น:
  ให้พนักงานฝึกปฏิบัติบ่อยๆ ให้เป็นนิสัย จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและชินไปเอง จะได้ทำ อย่างต่อเนื่อง
 • นายอภิชาติ บุญยอด ตำแหน่ง Mechanic staff อายุงาน 2 ปี

  ความรู้สึก:
  ได้เรียนรู้การเข้าหาลูกค้ามากขึ้น อย่างเช่น การทักทายที่ดี คำพูด กิริยาท่าทาง การแต่งกาย และการสังเกตลูกค้าเพื่อสร้างสรรค์บริการที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
  สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ:
  เรียนรู้การกล่าวคำทักทายกับลูกค้า โดยเริ่มปฏิบัติในทุกๆวัน อย่างน้อยให้เกิน 27 วัน ก็จะชินไปเอง และเพราะว่ายังไม่เคยนำคำทักทายมาปฏิบัติ เลยอยากจะนำมาใช้กับลูกค้า
  ความคิดเห็น:
  เมื่อมีการอบรมแล้ว อยากให้พนักงานเริ่มทำกันทุก ๆ คนในบริษัท
 • นายทศพล ศรีโพลา ตำแหน่ง Mechanic staff อายุงาน 6 เดือน

  ความรู้สึก:
  ได้รู้ถึงวิธีการต้อนรับลูกค้าที่ถูกต้องเหมาะสม และได้รู้เรื่องของการบริการลูกค้าได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน
  สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ:
  จะนำเอาการพูดกับลูกค้าไปใช้ในการทำงาน โดยฝึกพูดในเวลาว่าง และพูดให้ถูกต้อง ตามที่ได้อบรมมา เพื่อให้พูดกับลูกค้าได้เหมาะสมและไพเราะมากขึ้น ได้รับความรู้จากสิ่งที่ไม่เคยรู้ ก็ได้รู้และจะได้นำไปปฏิบัติ
 • นายขจรศักดิ์ โดมแก้ว ตำแหน่ง Sale Supervisor อายุงาน 6 เดือน

  ความรู้สึก:
  ได้รับความรู้จากสิ่งที่ไม่เคยรู้ ก็ได้รู้และจะได้นำไปปฏิบัติ
  สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ:
  จะไหว้ให้สวย เนื่องจากเป็นคนไหว้ไม่สวย โดยจะฝึกไหว้ทุกวัน
  ความคิดเห็น:
  อยากให้มีการอบรมทุกปี
 • นายอนุพงศ์ กิดเกียน ตำแหน่ง Mechanic staff อายุงาน 6 เดือน

  ความรู้สึก:
  สามารถเข้าใจได้ถึงบริการที่ดี เพราะวิทยากรบรรยายเข้าใจง่าย และดีมาก
  สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ:
  จะทำการไหว้และกล่าวคำทักทายกับลูกค้าที่เข้ามาบ่อยๆ เพราะเราสามารถสร้าง ความแตกต่างจากร้านบริการทั่วไป ทำให้ร้านเราดูเหนือกว่าอื่นๆ
  ความคิดเห็น:
  จะแนะนำลูกค้าด้วยบริการที่ดี โดยจะฝึกการสังเกตลูกค้าและการกล่าวทักทายลูกค้า เพราะเห็นว่า "การบริการที่ดี" สามารถเพิ่มลูกค้าประจำและยอดขายให้ออโต้แบคส์ได้

ความคิดเห็นจาก Q&A

 • อยากให้มีการอบรมหลาย ๆ รูปแบบ ในเรื่องของการให้บริการ
 • เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริง
 • อยากให้มีการอบรมแบบนี้บ่อย ๆ
 • สามารถพัฒนาจุดด้อย ให้ดีขึ้นได้
 • บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน เนื้อหาเข้าใจง่าย
 • เป็นหลักสูตรที่ทำมาเพื่ออบรมที่ ออโต้แบคส์ และตรงต่อการให้บริการของออโต้แบคส์

รับเอกสารสำคัญ