English for Hotel หลักสูตรบทสนทนาภาษาอังกฤษ


บริษัท BODY BALANCE CENTER( J-CLINIC )
http://www.jseitai.com/?lang=TH

J-CLINIC ให้การรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวดหลัง ปวดคอ และแนะนำวิธีจัดการอาการต่าง ๆ ซึ่งเป็นคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากลูกค้าคนไทยและคนญี่ปุ่น ตอนนี้มีอยู่ที่พร้อมพงษ์ ทองหล่อ และ เอกมัย ทั้งหมด 3 สาขา การสัมภาษณ์ครั้งนี้ ได้เข้าไปดูวิธีการถ่ายทอดสิ่งที่ไปอบรมมา ให้กับพนักงานทุกคนด้วยครับ

พนักงานที่เข้าอบรมและตัวอย่างหลักสูตร

ผู้เข้าอบรม หัวหน้าพนักงาน 3 ท่าน / แผนกต้อนรับ 1 ท่าน

อะไรทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมการอบรมของ Growing Academy ครับ

คุณซาโต้ :เป้าหมายของ J-CLINIC ในปี 2016 นี้คือ การยกระดับ ”คุณภาพ” “ภาษาญี่ปุ่น” และ “เข้าใจในจิตบริการ และการนำมาปฏิบัติ” สำหรับ “เข้าใจในจิตบริการ และการนำมาปฏิบัติ” นี้ค่อนข้างจะยากที่จะสอนให้เข้าใจละเอียดในบริษัท แต่ Growing Academy สามารถอบรมทางด้านนี้ได้อย่างละเอียด โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ และไม่มีสถาบันไหนที่สามารถอบรมได้อย่างที่นี่ จึงตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกครับ แต่ก็มีจุดที่กังวลบ้างตอนแรก ผมมั่นใจว่า พนักงานที่ได้เข้าไปอบรมจะมีการพัฒนาแน่นอน แต่พนักงานที่ไม่ได้เข้าหละจะทำอย่างไร ผมก็มาคิด และก่อนสมัครก็ได้ปรึกษากับทางด้าน Growing Academy ว่า ผมอยากสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยที่พนักงานทุกคนได้พัฒนาความสามารถในการให้บริการ และเข้าใจในสิ่งนั้น ผมจึงคิดและเลือกพนักงานที่จะส่งไปอบรม และจัดเวลาให้พนักงานที่ไปอบรมกลับมาสอน และฟีดแบ็คให้กับพนักงานที่ไม่ได้เข้าอบรม

หลังจากที่มีการส่งพนักงานของทางร้านเข้ามาเรียนแล้วได้มีการเปลียนแปลงไหมครับ

คุณซาโต้ :ก็มีหลายอย่างนะครับ เปลี่ยนในทุกด้านเลย เช่นการคิด, ความคิด และการเตรียมตัวก่อนมีการประชุม เห็นได้จาก ความประพฤติ และการปฏิบัติตน เช่น หัวหน้าพนักงานก็จะเห็นเลยว่ามีการพัฒนาในด้านการสื่อสาร ที่ผ่านมาที่เห็นบ่อยมากคือ การสื่อสารฝ่ายเดียว จะไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของพนักงานเท่าไหร่ แต่ตอนนี้กลายเป็นว่ารับฟัง, เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำมากขึ้น

หัวหน้าทุกคนอาจจะไม่รู้ว่า การสื่อสารของตนแองนั้นถูก หรือผิด จนได้เข้าไปอบรม ทำให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ความรู้ตรงนี้จะไปเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง และการเรียนตรงนี้จะทำให้การทำงานเป็นทีมดีขึ้น ตอนที่ผมมาไทยใหม่ๆ ผมจัดมีตติงกินข้าวของแต่ละสาขาทุกเดือน เพื่อจะได้กระชับสัมพันธ์กัน แต่ผลออกมากลับไม่ใช่ มันกลายเป็นว่าทำให้มีการแบ่งกลุ่มแต่ละสาขาไปซะงั้น...

แต่ตอนนี้พูดจริงๆ ทุกคนมีความสามารถในการสี่อสารที่ดี ทีมงานที่ดี หลังจากนี้อาจจะเจออุปสรรคบ้าง แต่การที่หัวหน้าของแต่ละสาขาคิดว่า “เราควรทำอย่างไรถึงจะสร้างทีมที่ดีได้ และนำไปปฏิบัติ” มันทำให้ผมอุ่นใจมาก

ให้พนักงานที่ไปอบรมมา นำสิ่งที่เรียนมาสอนและให้ฟีดแบ็คกับพนักงานที่ไม่ได้เข้าอบรมนี้ทำอย่างไรครับ

คุณซาโต้ :ผมจะคุยกับหัวหน้างานที่ส่งไปอบรมทุกครั้ง พร้อมดู Gap Sheet ไปด้วย มันทำให้ความสามารถในการสื่อสารของผมกับพนักงานดีขึ้นมากเลย ผมเรียนภาษาไทยเพิ่มเติ่มเพื่อจะคุยกับพนักงานด้วยนะครับ การที่ผมได้อ่าน Gap Sheet ไปด้วย ทำให้ผมได้รับรู้ความคิดเห็นของพนักงานมากขึ้น หลังจากที่คุยกับหัวหน้างานเสร็จแล้ว ก็จะให้คนที่ไปอบรมมาให้ฟีดแบ็คกับพนักงานที่ไม่ได้เข้าอบรมอาทิตย์ละครั้ง เราจะจัดวันให้พนักงานทุกคนมารวมตัวกัน ส่วนวิธีการให้ฟีดแบ็คนั้นจะให้หัวหน้างานคิดกันเอง การที่เรานำความรู้ที่ไปอบรมมาเผยแพร่ให้กับคนอื่นนั้น มันทำให้เราเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติในงานได้จริง ผมให้ความสำคัญกับโอกาสแบบนี้มากครับ

ทาง Growing Academy ได้เข้าไปดูการให้ฟีดแบ็คกับพนักงานที่ไม่ได้เข้าอบรมด้วยครับ

จากทีมงาน Growing Academy
นี้เป็นบรรยกาศที่พนักงานที่เข้าอบรมได้นำสิ่งที่อบรมกลับมาฟีดแบ็คให้กับพนักงานที่ไม่ได้เข้าอบรมในหัวข้อ”การร้องเรียน” โดยจำลองสถานการณ์เวลาลูกค้าร้องเรียนมาแล้วจะรับมืออย่างไร และให้ออกไปแสดงข้างหน้าครับ อย่างที่คุณซาโต้ได้บอกไว้นะครับ ให้พนักงานที่ได้เข้าไปอบรมเตรียมการเอง คิดเองว่าทำอย่างไรถึงจะให้พนักงานที่ไม่ได้เข้าอบรมเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติ ซึ่งทำให้เห็นว่าหัวหน้าพนักงานได้วางแผนมาเป็นอย่างดีและเป็นผู้นำที่ดีด้วยครับ

ทาง Growing Academy ได้สัมภาษณ์พนักงานด้วยครับ

คุณลิน :ชอบมาก ๆ เลยค่ะ สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน ทำให้เราคิดตามได้ไม่ยาก มีกิจกรรมตลอด และยังมีเรื่องของการได้พูดคุยกัน ในหลาย ๆ บริษัทแลกเปลี่ยนทัศนคติกัน ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ

คุณจิ๊บ :ตอนแรกคิดไว้ว่าไปเรียน ต้องน่าเบื่อต้องง่วงนอนแน่ ๆ แต่พอเรียนจริง ๆ แล้วรู้สึกชอบมากค่ะ รู้สึกว่าการอบรมมีความสำคัญมาก เพราะสำหรับหัวหน้างานอย่างพวกเรามีประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับงานบริการที่ต่างกัน พอได้เข้าอบรมแล้ว ทำให้เข้าใจในวิธีทำงานของงานบริการดีขึ้น และสามารถให้บริการที่ดีกับลูกค้าได้ค่ะ

คุณกิ๊ก :วิทยากรจะยกตัวอย่างประสบการณ์จริงของตัววิทยากรให้ฟัง พร้อมวิธีการรับมือ หรือการแก้ปัญหาด้วยค่ะ มันตรงกับประสบการณ์ตัวเองที่ได้เจอมาเลย ทำให้ได้แง่คิด และเข้าใจมากขึ้น กิจกรรมก็สอดดล้องไปกับงานบริการด้วยค่ะ หลักสูตรสามารถนำประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญมาชี้ได้ตรง และทำให้สามารถนำข้อคิดเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้

คุณนุ่น :กิจกรรมทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความเห็นและทัศนคติค่ะ วิทยากรมีประสบการณ์ในงานบริการ ทำให้ปรึกษาได้ง่ายค่ะ

ยกตัวอย่างเรื่องที่นำมาปรับใช้ในร้านได้ไหมครับ

คุณนุ่น :เรื่องของการใช้น้ำเสียงในการพูดโทรศัพท์ค่ะ สนใจกับการต้อนรับลูกค้าทางโทรศัพท์มากขึ้นค่ะ

คุณจิ๊บ :เมื่อก่อนเข้าใจว่าการให้คำปรึกษาคือการสั่งให้เขาทำในสิ่งที่เราคิดว่าดี แต่พอได้เข้าไปเรียนแล้วเลยได้รู้ว่า จริง ๆ แล้วการให้คำปรึกษาคือ การให้คำแนะนำ เสริมให้เขาคิด และทำด้วยตัวของเขาเองโดยมีเราเป็นคนคอยแนะนำ ทัศนคติในการทำงานของคนในร้านก็เปลี่ยนค่ะ ทุกคนจะมีวิธีคิดที่ดีมากขึ้น ตอบสนองต่อปัญหาที่มีในเชิงบวกมากขึ้น

อยากให้ J-CLINICเปลี่ยนไปอย่างไรครับ

คุณลิน :อยากให้พนักงานทุกคนในร้านมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานบริการ ควรเอาใจใส่ไม่ใช่แค่ทำงานอย่างเดียว แต่ให้สนใจลูกค้า รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างดี ทำงานด้วยใจ เขาเองก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท มีความสุขกับงานที่ทำอยู่ด้วยค่ะ

คุณนุ่น :อยากให้ทุกคนทำงานออกมาจากใจเพื่อที่จะได้มีความสุขกับงานที่ทำ เวลาดูแลลูกค้าต้อนรับลูกค้า ลูกค้าก็จะสัมผัสสิ่งที่เขาทำได้เช่นเดียวกันค่ะ

คุณกิ๊ก :อยากให้พนักงานในร้านทุกคนมีพื้นฐานในการให้บริการที่ดี เพื่อที่ในอนาคตเขาจะสามารถพัฒนาร้านและตัวเองได้อย่างดี

คุณจิ๊บ :อยากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้าว่า ถ้าอยากจะใช้บริการด้านการนวดปรับกระดูก ต้องนึกถึงร้านของเราเป็นอันดับแรกเนื่องจากการบริการที่ดี อยากให้ลูกค้าทุกคนเห็นว่าร้านเราเหมือนบ้านเหมือนครอบครัวที่คอยดูแล และพร้อมที่จะต้อนรับเขาอยู่เสมอค่ะ

บทส่งท้าย
ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้หลังจากที่ได้เข้ามาอบรมที่ Growing Academy นอกจากคุณซาโต้แล้ว ทั้หัวหน้าพนักงานและพนักงานทุกคนก็ช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ร้านดีขึ้น “อยากสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี” กับความคิดที่มุ่งมั่นนี้ผมประทับใจมากครับ ทาง Growing Academy ขอสนับสนุน J-CLINIC อย่างเต็มที่ และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์นะครับ