Growing Academy

About Us

President's Profile

สารจากประธานสถาบันฯ

บริษัท ฮอสพิทอลลิตี้ แอนด์ โกรวิ่ง เจแปน จำกัด
บริษัท เอช แอนด์ จี (ไทยแลนด์) จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการ โกรวิ่ง อะคาเดมี่
Mr. Arimoto Hitoshi

ยกระดับงานบริการไทยสู่มาตรฐานสากล

กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยครับ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาทักทายกับทุกๆท่านเช่นนี้ บริษัท H&G JAPAN ได้ก่อตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2012 ซึ่งผ่านมาแล้ว6ปี ตอนที่ก่อตั้งบริษัท พวกเราได้ตั้งปณิธานไว้ว่า "เราจะเป็นผู้กอบกู้วงการงานบริการระดับสากลให้ได้ โดยเริ่มจากญี่ปุ่น" และพวกเราเลือกที่จะมาที่ประเทศไทยก่อนเป็นที่แรกในการก้าวออกสู่ตลาดสากล
เมื่อ40ปีก่อน ตอนที่ผมอายุ18ปี ผมได้เริ่มงานจากการเป็นพนักงานงานบริการและได้รับความไว้วางใจเลื่อนขั้นมาเป็นผู้จัดการ จนในที่สุดได้มาเป็นผู้ฝึกสอน ตอนที่ผมทำงานที่ McDonald ผมได้เรียนรู้จิตใจด้านงานบริการโดยให้คิดว่าลูกค้าเปรียบเสมือน "เพื่อนสนิทที่มาเยี่ยมเยียนบ้านของเรา", ระบบการประเมินเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน, การฝึกงานและคู่มือการทำงานอันเป็นมาตรฐานที่ก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรม ส่วนที่ UNIQLO ผมได้เรียนรู้ถึงความเข้มงวดด้านคุณภาพ และการลงลึกถึงรายละเอียดแบบญี่ปุ่น, ความเป็นผู้นำที่ทำให้ผู้ร่วมงานอยากทำงานด้วย, การให้ความสำคัญกับบุคลากรทำให้ศักยภาพของบริษัทห้างร้านเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ DNA ทั้ง2บริษัทจะมีความแตกต่างกันมาก แต่จุดที่เหมือนกันคือศักยภาพด้าน QSC ที่สูง โดยมีการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งผลักดัน
จากประสบการณ์ที่สะสมมาตั้งแต่ตอนเป็นพนักงานบริการจนถึงผู้บริหารระดับสูง ทำให้ผมสามารถสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงาน และลดอัตราการลาออกได้ ผมมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ประสบการณ์ของผมช่วยเหลือท่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ประวัติโดยสังเขป คุณอาริโมโตะ ฮิโตชิ

ปี1979
เข้าเป็นพนักงานบริษัท McDonald JAPAN Co.,Ltd. ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้จัดการร้านอาหาร, Supervisor จนได้ขึ้นเป็น General Manager ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ "Hamburger University" ซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านการฝึกอบรมทั้งหมดในบริษัท
ปี2003
Mr.Yanai ประธานบริษัท FAST RETAILING Co.,Ltd ได้เชิญให้มาเป็นผู้จัดการฝ่ายของ "UNIQLO University" สร้างพื้นฐานหลักสูตรการอบรมพนักงานประจำและพนักงาน Part Time หลังจากนั้นได้เปลี่ยนงานมาเป็น CEOของบริษัท Burger King JAPAN Co.,Ltd.
ปี2012
ก่อตั้งบริษัท Hospitality & Growing Japan ขึ้น เพื่อนำประสบการณ์จาก McDonald, UNIQLO จนถึงธุรกิจขนาดกลาง~เล็ก มาถ่ายทอด Know-How ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมระดับงานบริการทั่วโลก
ปี2015
ก่อตั้งบริษัท Hospitality & Growing Japan TH ที่กรุงเทพ ประเทศไทย
ปี2018
เปลี่ยนชื่อเป็น H&G (Thailand) Co., Ltd. ที่กรุงเทพ ประเทศไทย

แนะนำหนังสือ

Mr. Arimoto ได้เขียนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานอุตสาหกรรม
การบรริการ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนได้ขึ้นเป็นหนังสือขายดีอันดับ1ในญี่ปุ่น

ยอดขายอันดับ ♯1 ใน Amazon หมวดหนังสือธุรกิจ
ยอดขายอันดับ ♯1 ใน ศูนย์หนังสือ Yaeshu หมวดหนังสือธุรกิจ

กลไกการพัฒนาบุคลากรให้เป็นแนวหน้า
การสอนของMcDonald การฝึกอบรม ของUniqlo
เขียน โดย Hitoshi Arimoto
ผู้อำนวยการ โกรวิ่ง อะคาเดมี่