fbpx

CONSULTING

ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า 8 ปี

ด้วยประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทชั้นนำมากมายทั้งไทยและญี่ปุ่น เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรของคุณให้บรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลัก Growing Cycle

Growing Cycle
วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร

4.
ประเมินผล
ได้นำสิ่งที่เรียนไปใช้หรือไม่

ขั้นตอนสุดท้าย คือการประเมินผล พนักงานได้นำสิ่งที่เรียนไปใช้ในการทำงานหรือไม่ อยู่ในระดับที่องค์กรคาดหวังหรือไม่ และท้ายสุดคือสามารถตอบโจทย์กับสิ่งที่บริษัทต้องการหรือไม่

3.
ปฏิบัติ 
เรียนแล้วต้องนำไปใช้

หลังจากฝึกอบรมแล้ว จะต้องนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงหรือไม่มีข้อผิดพลาดเลย มีความสุขในการทำงานมากขึ้น

1.
วางมาตรฐาน
สิ่งที่บริษัทต้องการคืออะไร?

เริ่มต้นจากการวางมาตรฐานหรือแนวทาง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทให้ได้ก่อน อาทิ ปรัชญาการบริหาร, นโยบายการปฏิบัติงาน, คู่มือการทำงาน, Compliance, ข้อบังคับการทำงาน, คำนิยามตำแหน่งงาน และอื่นๆ

2.
ฝึกอบรม 
เลือกวิธีการอบรมที่ได้ผล

เมื่อวางมาตรฐานแล้ว สิ่งต่อมาที่จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง คือการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจะต้องจัดให้เหมาะกับตำแหน่ง ทักษะที่ต้องใช้ในการทำงานของแต่ละคน

เราจะร่วมพัฒนาบุคลากรและธุรกิจด้านงานบริการไปพร้อมกับคุณ 

เพียงบอกให้เราทราบถึงเป้าหมายและความต้องการทางธุรกิจของคุณ

เราพร้อมให้คำปรึกษา

ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรและธุรกิจด้านงานบริการ เพียงบอกให้เราทราบถึงความต้องการทางธุรกิจ หรือหากคุณอยากรู้จัก H&G มากขึ้น คุณสามารถส่งข้อความถึงเราได้เลยค่ะ

สกุลพร โตประพันธ์ (กุล) 
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม
H&G (Thailand) Co., Ltd.