fbpx

IN-HOUSE TRAINING

เรานำประสบการณ์จริงมาสอน

หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในญี่ปุ่น
บริษัทที่มีชื่อเสียง กว่า 3,000 บริษัทในญี่ปุ่น ให้ความไว้วางใจส่งพนักงานเข้าอบรมกับ H&G อย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักสูตรหลากหลาย ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติในการให้บริการลูกค้า การบริหารจัดการ การสื่อสาร รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ

เนื้อหาที่ปรับให้เข้ากับคนไทย
ไม่ใช่แค่การแปลเนื้อหาจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยเท่านั้น แต่เราปรับเนื้อหาให้เข้ากับคนไทยและทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้น โดยทีมวิทยากรที่มากความสามารถและมีประสบการณ์สูง

Customize หลักสูตรให้เหมาะกับแต่ละองค์กร
เรา Customize หลักสูตรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ความต้องการของคุณ เพื่อให้การอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมยกตัวอย่างและ Case Study ให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจน

เน้นทำ Workshop และ Role Play
การเรียนการสอนที่เน้นทำ Workshop และ Role Play บวกกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มากกว่าการนั่งเรียนทฤษฎี บวกกับเทคนิคการสอนที่ทำให้ “วันนี้เรียนแล้วก็สามารถนำเอากลับไปปฏิบัติจริงได้เลยทันที”

สอนโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์
วิทยากรทุกท่าน มีประสบการณ์ด้านงานบริการโดยตรง รวมทั้งมีศักยภาพในการสอนและอบรม จึงสามารถที่จะถ่ายทอดทั้งเนื้อหาและประสบการณ์ในการทำงานให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้ง่าย

มั่นใจในประสบการณ์กว่า 8 ปี
มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมบริษัทด้านธุรกิจงานบริการกว่า 3,000 บริษัทและมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 350,000 คน เป็นที่ปรึกษามากกว่า 300 บริษัท ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทอันดับ 1 ในด้านการฝึกอบรมงานบริการที่มากประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่น

เรา Customize หลักสูตร ให้ตรงตามความต้องการของคุณ

1

Hearing

รับฟังความต้องการของคุณ

2

Course Customization

ออกแบบหลักสูตรตามที่คุยกันไว้ในขั้นตอนของการ Hearing โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ

3

Review & Revise

ส่งรายละเอียดหลักสูตรให้คุณ Review ก่อนทำการอบรม หากต้องการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข เราจะทำในขั้นตอนนี้ เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

4

Training

จัดอบรม

กว่า 33 หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ จากบริษัทชั้นนำทั้งไทยและญี่ปุ่น

Service & Hospitality

เส้นทางสู่การเป็นพนักงานดีเด่น

หลักสูตรสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือพนักงานใหม่ ผู้เข้าอบรมจะได้คิดทบทวนว่า เราทำงานเพื่ออะไร?, เสน่ห์ของงานบริการคืออะไร? เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกฎเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมในการทำงานผ่านการทำกิจกรรม และฝึกคิดพิจารณาว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราเป็นพนักงานที่บริษัทต้องการ แล้วกำหนดพฤติกรรมที่ควรทำอย่างเป็นรูปธรรม

HOU REN SOU พื้นฐานการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น

เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดและการฟัง ที่ทำให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพอย่าง HOU REN SOU เรียนรู้หลักในการถ่ายทอดข่าวสารขณะพูดคุยและรับคำสั่ง อีกทั้งผู้เข้าอบรมจะเข้าใจมากขึ้นว่า HOU REN SOU คืออะไร? จะใช้เมื่อไหร่? อย่างไรถึงจะดี? และนำไปปรับใช้ได้จริงในการทำงานของตน ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ

โดดเด่นในงานบริการด้วยหลักการทั้ง 5

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานในงานบริการทั้ง 5 (การทักทาย, การแสดงออกทางสีหน้า, ภาพลักษณ์, สำนวนวาจา, ท่าทาง) ยกระดับการบริการให้ดีขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจะช่วยทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการได้ในครั้งแรก โดยผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักบริการทั้ง 5 ได้จริง และเมื่อได้ฝึกหลายๆ ครั้ง ก็จะทำให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ

สร้างธุรกิจบริการให้ยั่งยืนด้วย QSC

Q.S.C. คือ อะไร? ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ความหมายที่แท้จริงและความสำคัญของ Q.S.C. เราจะมาคิดพิจารณากันว่าทำไม Q.S.C. (Quality, Service, Cleanliness) ถึงจำเป็นต่องานด้านบริการ และเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจ อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ในทันที พร้อมทั้งกำหนดแผนงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับ Q.S.C. ของร้านให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

ส่งรอยยิ้มด้วยเสียงผ่านสาย

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ว่าอะไรคือหลักสำคัญในการรับโทรศัพท์, การเตรียมตัว และควรทำอย่างไรจึงจะสามารถส่งรอยยิ้มไปถึงลูกค้าที่อยู่ปลายสายได้ พร้อมฝึกทักษะพื้นฐานในการรับโทรศัพท์ เรียนรู้คำพูดที่ควรใช้เมื่อยกหูรับโทรศัพท์ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ทักษะในการตอบรับโทรศัพท์อย่างนอบน้อมและมีมารยาท รวมการใช้คำพูดที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกวางใจที่มีเราให้บริการ

เปลี่ยนการร้องเรียนให้เป็นของขวัญ

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการจัดการกับเรื่องร้องเรียนตามกฎของ Goodman  วิธีการรับมือกับการร้องเรียนและปัญหาเบื้องต้น หลักสูตรนี้จะรวมเอาหลักสำคัญ อาทิ การปรับอารมณ์, การเข้าควบคุมสถานการณ์, การพูดทวนสรุปเหตุการณ์ มาไว้ในกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติที่จะให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ รวมถึงสิ่งที่ไม่ควรทำและกรณีตัวอย่างในการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จะช่วยทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น

ภาพลักษณ์ของเราคือภาพลักษณ์องค์กร

หลักสูตรเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการหรือพนักงานที่ต้องพบปะลูกค้า ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วีธีการลุก-นั่ง, การเดิน, การรับส่งของที่ถูกต้องในการให้บริการ และฝึกปฏิบัติจนทำได้ รวมถึงการดูแลความสะอาด การแต่งตัว ฯลฯ เพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเมื่อพบเห็น ส่งเสริมให้ความประทับใจแรกที่ลูกค้ามีให้กับเราดียิ่งขึ้น เพราะพนักงานเป็นสื่อสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้

ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่องานบริการ (ร้านอาหาร)

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานด้านงานบริการในร้านอาหาร, คำทักทายลูกค้าเบื้องต้น, การรับออร์เดอร์, คำขอโทษ, การคิดเงิน, การบอกทาง และประโยคพื้นฐาน ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ในเบื้องต้น และสามารถตั้งคำถามเพื่อทวนความเข้าใจ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการฟัง-พูดภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาพื้นฐานและการแสดงบทบาทสมมติที่เกี่ยวกับงานบริการในร้านอาหาร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการให้บริการลูกค้าต่างชาติ

เคล็ดไม่ลับจับใจลูกค้า Sales Approach

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า เรียนรู้ว่าอัตราการกลับมาใช้บริการของลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ หากพนักงานเข้าใจหลักปฏิบัติ "8 ขั้นตอน ของพนักงานขาย" และปฏิบัติได้สอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าขณะเลือกซื้อสินค้า นอกจากนี้ กิจกรรมในการฝึกอบรมจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอสินค้าที่พนักงานขายพึงรู้ และเพิ่มพูนคลังคำพูดสำหรับสนทนากับลูกค้าให้มีมากขึ้น พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะต่างๆ เสมือนปฏิบัติงานจริง ผ่านการแสดงบทบาทสมมติด้วย

Hospitality & Growing ก้าวหน้าอย่างมีเป้าหมายด้วยจิตบริการ

Hospitality คือ การมีจิตบริการ ผู้เข้าอบรมจะได้ทำความเข้าใจเรื่องจิตบริการและสามารถถ่ายทอดออกมาทางการกระทำได้ในทันที โดยเรียนรู้ผ่านกรณีตัวอย่างต่างๆ รวมถึงตัวอย่างของจิตบริการแบบญี่ปุ่น นอกจากนี้ จะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการทำงานด้วยใจที่ใฝ่หาความก้าวหน้า ทำให้ตนเองเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะคนๆ หนึ่งของสังคม ผ่านกิจกรรมการฝึกตั้งเป้าหมายและวางแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม และผู้เข้าอบรมจะได้สัมผัสกับความยอดเยี่ยมของงานบริการ รู้สึกภูมิใจที่จะก้าวหน้าไปในสายงานบริการ

บริการอย่างไร เพื่อมัดใจลูกค้า

ผู้เข้าอบรมจะได้ลองคิดหาวิธีการให้บริการลูกค้า ที่ไม่เพียงแค่ทำให้ลูกค้าพอใจ แต่ซาบซึ้งกับการบริการที่มอบให้ด้วย และลองคิดวิธีบริการลูกค้าที่เป็นแบบฉบับเฉพาะของร้านตน ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวการให้บริการที่แต่ละคนทำอยู่ พร้อมเรียนรู้ว่าการบริการแบบไหนที่ควรทำ โดยคิดพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ จะได้ฝึกจินตนาการจากลักษณะของลูกค้าที่เราสังเกตเห็น ทั้งการแต่งกาย, หน้าตา, บุคลิกท่าทาง แล้วสร้างสรรค์บริการที่จะทำให้ร้านเป็นร้านที่ลูกค้า "อยากจะกลับมาอีก"

รู้จักรู้ใจลูกค้าชาวญี่ปุ่น

เนื่องจากชาวญี่ปุ่นที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีมากขึ้นทุกปี เราจึงควรที่จะให้การบริการลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่มาที่ร้านได้อย่างเข้าใจในวัฒนธรรมและลักษณะนิสัยของคนญี่ปุ่น หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่ออบรมให้พนักงานสามารถให้บริการลูกค้าชาวญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกในที่สุด และนอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการสไตล์ญี่ปุ่นแล้ว ยังได้ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในงานบริการอีกด้วย

Leadership

สื่อสารอย่างไรให้เป็นผู้นำมือเก่ง

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของผู้ที่เป็นหัวหน้า ในการที่จะทำให้งานดำเนินไป โดยทุกคนร่วมมือกันและมุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันนั้น การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เป็นหัวหน้าต้องใส่ใจ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานของการสื่อสาร คือ "ทักษะการฟัง" และ "ทักษะการพูด" โดยจะเรียนรู้ทฤษฎีสลับกับการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ในทันที

สอนงานอย่างไรให้มีชั้นเชิง

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะสำคัญในการสอนรุ่นน้องหรือลูกน้อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ในการสอนงาน รวมถึงทักษะการสอนที่จะสามารถให้คำแนะนำผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมและการสมมุติสถานการณ์ต่างๆ ควบคู่ไปกับการย้อนคิดถึงการสอนงานที่ตนเคยทำจริงๆ

เส้นทางสู่ความสำเร็จด้วย Team Building

หลักสูตรเกี่ยวกับ Team Building ที่จะช่วยยกระดับการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม ว่าอะไรคือการทำงานเป็นทีม อะไรคือประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม และทำอย่างไรถึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนั้น อีกทั้ง เข้าใจด้วยว่าทำอย่างไรถึงจะดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมา แล้วทำให้งานของทีมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกคน

การสร้าง “วงจรแห่งความสุข” ในที่ทำงานด้วย Happy Cycle

หลักสูตรนี้จะเผยให้รู้ถึงความลับแห่งความสุขของผู้ทำงานบริการตามหลักของ Ritz Carlton ผู้เข้าอบรมจะได้ทำความเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดวงจรแห่งความสุขและความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร อะไรคือจิตวิญญาณของการบริการ บริษัทจะช่วยเพิ่มแรงบัลดาลใจในการทำงานให้พนักงานได้อย่างไร อีกทั้ง จะได้ฝึกปรับเปลี่ยนความคิดจากลบเป็นบวก ด้วยแบบฝึกหัดตรวจสอบตนเองและแบบฝึกหัดปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นและความสุขในการทำงาน

บริหารคนถูกต้องรู้จักลูกน้อง 4 ประเภท

การพัฒนาบุคลากรเป็นงานสำคัญของผู้เป็นหัวหน้างาน เพื่อที่จะเลือกวิธีการพัฒนาลูกน้องได้อย่างเหมาะสม หัวหน้าต้องเข้าใจขีดความสามารถและรับรู้ถึงสภาวะจิตใจของลูกน้องแต่ละคน ผู้เข้าอบรมจะได้รู้จักรูปแบบของลูกน้อง 4 ประเภท ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการวิเคราะห์ลักษณะลูกน้องที่ตนเองดูแลอยู่ เพื่อที่จะบอกว่าควรจะใช้เทคนิคใดระหว่าง Teaching, Coaching หรือ Counseling ในการช่วยให้ลูกน้องทำงานได้ดีขึ้นและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป

Teaching & Coaching

Teaching: 4 ทักษะการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากร

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะการสอน อันเป็นทักษะสำคัญในการฝึกอบรมบุคลากร ด้วยการสอนงานที่ถูกต้องเหมาะสม เราสามารถทำให้พนักงานเข้าใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์เป็นกำลังสำคัญของบริษัทได้ตั้งแต่เริ่มต้น และเมื่อประกอบกับองค์ประกอบอื่นที่ทำให้พนักงานรักในองค์กรด้วยแล้ว พนักงานที่ได้รับการฝึกสอนอย่างถูกต้องจะทุ่มเททำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างเต็มที่ ในหลักสูตรนี้ เราจะได้เรียนรู้ทักษะการสอนและวิธีการฝึกอบรมพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความแตกต่างของเนื้อหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้สอนต่างคน

Counseling: จัดระเบียบความคิดด้วยคำปรึกษา

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะการให้คำปรึกษา เมื่ออีกฝ่ายติดอยู่ในความคิดเชิงลบ เมื่อลูกน้องของคุณเกิดความรู้สึกท้อแท้ขาดแรงจูงใจในการทำงาน มีความกระตือรือร้นต่ำ หรือมีปัญหาคับข้องใจที่ส่งผลต่อการทำงาน เราจะพูดคุยหรือแนะนำลูกน้องอย่างไร เพื่อกระตุ้นให้แรงจูงใจในการทำงานของพวกเขากลับมา หลักสูตรนี้ไม่ใช่การอบรมในเรื่องของจิตวิทยา แต่เป็นการอบรมในเรื่องการพัฒนาลูกน้องให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการทำงานโดยรวม

ปลดล็อคศักยภาพลูกน้องด้วย Coaching 1

แนะแนวทางพัฒนาลูกน้องให้มีความคิดเป็นของตนเองและมีแรงบัลดาลใจในการทำงาน ซึ่งในการที่จะทำให้ลูกน้องทำงานด้วยความคิดของตนเอง ไม่ต้องมีหัวหน้าคอยสั่งการอยู่ตลอด จำเป็นต้องใช้ทักษะการโค้ชเข้ามาช่วย หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะดังกล่าว ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ว่าอะไรคือการฟังที่ดี อะไรที่เรียกว่าการยอมรับอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานก่อนเริ่มฝึกฝนทักษะการตั้งคำถาม ในหลักสูตร "ปลดล็อคศักยภาพของลูกน้องด้วย Coaching 2"

ปลดล็อคศักยภาพลูกน้องด้วย Coaching 2

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร "ปลดล็อคศักยภาพของลูกน้องด้วย Coaching 1" ที่ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกตั้งคำถาม ซึ่งเป็นทักษะในการโค้ชที่มีความยากและมีส่วนสำคัญต่อการโค้ชมากขึ้น ผู้เข้าอบรมจะได้รู้ถึงประโยชน์และเข้าใจความสำคัญของการตั้งคำถาม พร้อมทั้งเพิ่มคลังคำถามที่จะนำไปโค้ชจริง และจากบทบาทสมมติที่ให้ทุกคนได้ลองปฏิบัติตามหลักการโค้ชทั้งหมด ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจว่าตนเองจะต้องปรับปรุงทักษะการโค้ชทักษะใดเป็นพิเศษ และนำไปพัฒนาลูกน้องของตนให้ดียิ่งขึ้น

Management

งานพัฒนาด้วยหลักจัดสรรเวลาและ PDCA

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสรรเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและวงจร PDCA ที่เป็นหลักสำคัญในการเพิ่มคุณภาพของงาน และด้วยการลองปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจเรื่องการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของงานที่ต้องทำ เข้าใจว่าการวางแผนปรับปรุงคุณภาพของงานด้วยวงจร PDCA ทำอย่างไร และสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้กับการทำงานจริงได้

สร้างเสริมศักยภาพทางความคิด สู่ความเป็นสุดยอดผู้จัดการ

ปลูกฝังความรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการร้าน ให้เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบพื้นฐานของผู้จัดการ ทั้งการดูแลด้านผลกำไร ยอดขาย การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การบริหารและพัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท อีกทั้ง ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสูตรของความเป็นผู้นำและสมดุลของ IQ / EQ / SQ ด้วย

สร้างลูกค้าประจำ ทำได้ด้วยใจและกลยุทธ์

การทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำเป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจปรารถนา การบริการให้ลูกค้าประทับใจเมื่ออยู่ที่ร้านเป็นหัวใจสำคัญ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหลังใช้บริการก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาอีก หลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของการมีลูกค้าประจำ ให้แนวคิดเรื่องการพูดถึงประโยชน์ของสินค้าและบริการของตน รวมไปถึงการวางกลยุทธ์ให้ตรงตามประเภทลูกค้า ทั้งกลุ่มเป้าหมายและไม่ใช่เป้าหมาย เพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างลูกค้าประจำให้กับร้านของตน

เทคนิคจูงใจให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม

การทำให้ลูกค้าแต่ละรายซื้อสินค้ามูลค่าสูงขึ้นเป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจปรารถนา หัวใจสำคัญ คือจะทำอย่างไรเพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าจำนวนชิ้นมากขึ้น และ/หรือ ซื้อสินค้ามูลค่าสูงขึ้น หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และนำมาพัฒนาเทคนิคการเพิ่มยอดขายให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน

ต้นทุนค่าแรง บริหารอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพ

การทำให้ต้นทุนค่าแรงของร้านอยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานร้าน ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจความสำคัญของการประมาณการยอดขายที่มีต่อการบริหารต้นทุนค่าแรง การบริหารจัดการแรงงานที่ไม่เกี่ยวกับยอดขาย รวมถึงหลักในการบริหารจัดการกะการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะให้ผู้เข้าอบรมสามารถควบคุมต้นทุนค่าแรงได้อย่างเหมาะสม และสามารถจัดชั่วโมงการทำงานของพนักงานให้สัมพันธ์กับยอดขายที่ตั้งเป้าไว้

พื้นฐานการบริหารตัวเลข (งบกำไร-ขาดทุน) สำหรับผู้จัดการมือใหม่

เรียนความรู้พื้นฐานด้านตัวเลขที่สำคัญในการบริหารร้าน, สาขาหรือหน่วยงาน เช่น ที่มาและการสร้างยอดขาย, ค่าใช้จ่ายที่สำคัญ เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและที่มาของผลประกอบการของธุรกิจ เตรียมความพร้อมให้ผู้จัดการดำเนินงานได้อย่างมีหลักการและมีความรู้พื้นฐานที่จะนำไปวิเคราะห์ปัญหาและประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

บริหารตัวเลข (งบกำไร-ขาดทุน) อย่างไร ให้ธุรกิจมีกำไร

ฝึกคิดวิเคราะห์ โดยเน้นการวิเคราะห์แนวโน้มและความสัมพันธ์ของตัวเลขที่สำคัญต่อการบริหารงาน วิเคราะห์งบกำไรขาดทุน คำนวณและวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาผลประกอบการของร้าน สาขา หรือหน่วยงานให้ดีขึ้น

สินค้าคงคลังจัดการได้ กำไรเห็นๆ

การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นกิจกรรมสำคัญของแต่ละธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้รู้ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้ตั้งแต่ ประเภทของสินค้าคงคลัง วงจรสินค้าคงคลัง ไปจนถึงแนวทางในการบริหารสินค้าคงคลัง อันจะนำมาซึ่งผลกำไรของธุรกิจ

จัดร้านอย่างไรให้ดึงดูดใจลูกค้า (ร้านค้าปลีก)

การจัดเรียงสินค้าและสื่อต่างๆ ในร้านค้าปลีก นับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านค้าและการซื้อสินค้าของลูกค้า ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนความรู้พื้นฐานการจัดการด้านการจัดเรียงสินค้าและสื่อต่างๆ ในร้านค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสด้านการขาย ให้เป็นไปตามเป้ายอดขายที่บริษัทตั้งไว้

มองเกมให้ขาด ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมืออาชีพ

ในการเป็นผู้จัดการเขตหรือผู้ที่ต้องดูแลธุรกิจที่มีร้านหลายสาขานั้น การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกันในแต่ละร้านเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทั้งทักษะการวิเคราะห์ เพื่อจับประเด็นปัญหาและการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาที่พบ ถึงจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องตรงจุด ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การจับประเด็นปัญหาผ่านข้อมูลและการสังเกต การแยกแยะและเชื่อมโยงปัญหา การจัดลำดับปัญหาตามความสำคัญ-ความเร่งด่วน-ผลกระทบที่มีต่อหน่วยงาน ผ่านการอภิปรายระหว่างผู้เข้าอบรม และกรณีศึกษาที่วิทยากรเตรียมมา

สร้างสรรค์ Action Plan อย่างมืออาชีพ

ในการเป็นผู้จัดการเขตหรือผู้ที่ต้องดูแลธุรกิจที่มีร้านหลายสาขา หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การแก้ไขปัญหาและรักษาผลการดำเนินงานให้ดีต่อเนื่อง เราจะต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาที่จะสามารถแนะนำให้หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระเบียบแบบแผน ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกคิดวางแผนวิธีการแก้ปัญหาโดยมองปัจจัยรอบด้าน ผ่านการอภิปรายระหว่างผู้เข้าอบรมและกรณีศึกษาที่วิทยากรเตรียมมา

แรงบันดาลใจสร้างได้ ด้วยการชมเชย

เป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “ทักษะการชม” และ “ทักษะการตักเตือน” ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญของ Tokyo Disneyland หลักการนี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในที่ทำงาน ช่วยกระตุ้นลูกน้องให้มีพฤติกรรมด้านบวกในการทำงาน ผู้เข้าอบรมจะได้รู้ถึงหลักคิดที่ทำให้พูดชมผู้อื่นได้ง่ายขึ้น และจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการชมหรือพูดตักเตือนผู้อื่น เพื่อนำไปปรับใช้และสร้างวัฒนธรรมการชมเชยให้เกิดขึ้นกับองค์กรของตนต่อไป เมื่อสถานที่ทำงานมีความสุข ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย

เรา Customize หลักสูตร ให้ตรงตามความต้องการของคุณ

เพียงบอกให้เราทราบถึงเป้าหมายและความต้องการทางธุรกิจของคุณ

เราพร้อมให้คำปรึกษา

ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรและธุรกิจด้านงานบริการ เพียงบอกให้เราทราบถึงความต้องการทางธุรกิจ หรือหากคุณอยากรู้จัก H&G มากขึ้น คุณสามารถส่งข้อความถึงเราได้เลยค่ะ

สกุลพร โตประพันธ์ (กุล) 
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม
H&G (Thailand) Co., Ltd.