fbpx

MANUAL

เรามีหัวข้อมาตรฐาน
พร้อม Customize ได้ทันที

ทำไมทุกองค์กร
ต้องมีคู่มือปฏิบัติงาน?

กำหนดความชัดเจนและมาตรฐานของงาน

ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน

สอนงานง่าย

คู่มือปฏิบัติงาน ตัวแบบมาตรฐานที่ควรเริ่มทำเป็นอันดับแรก

e-Book Manual

สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Smartphone ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

Handbook Manual

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับย่อ คัดเฉพาะหัวข้อสำคัญๆ ที่จำเป็นต้องใช้การทำงาน มาทำเป็นหนังสือขนาดพกพา

VDO Manual

จะช่วยทำให้พนักงานเห็นภาพ เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

*แนะนำให้ทำ VDO Manual ควบคู่ไปกับการทำ e-Book/Handbook Manual เพื่อความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น

เราช่วยคุณสร้าง/พัฒนาตัวแบบมาตรฐานให้กับองค์กรของคุณได้

เพียงบอกให้เราทราบถึงเป้าหมายและความต้องการทางธุรกิจของคุณ

เราพร้อมให้คำปรึกษา

ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรและธุรกิจด้านงานบริการ เพียงบอกให้เราทราบถึงความต้องการทางธุรกิจ หรือหากคุณอยากรู้จัก H&G มากขึ้น คุณสามารถส่งข้อความถึงเราได้เลยค่ะ

สกุลพร โตประพันธ์ (กุล) 
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม
H&G (Thailand) Co., Ltd.