fbpx

SV CHECK

เราจะเป็นกระจกสะท้อนคุณภาพสินค้าและบริการให้คุณเอง

ทำ SV Check
แล้วได้อะไร?

ความคิดเห็นในมุมมองของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการอย่างตรงไปตรงมา

สินค้าและบริการของคุณ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ในระดับไหน

จุดแข็ง/จุดอ่อน ของสินค้าและบริการพร้อมข้อแนะนำถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างตรงประเด็น

ผลสรุปในเชิงตัวเลข ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอด เพื่อพัฒนาธุรกิจได้อย่างตรงจุด

ขั้นตอนการทำ SV Check

1

Hearing เพื่อรับฟังความต้องการของคุณ

2

Customize SV Checklist ให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะของแต่ละร้าน โดยยึดหลัก Q.S.C.

3

ผู้ชำนาญการด้าน SV (Supervision) จะเข้าไปตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการ โดยไม่ให้พนักงานหน้าร้านรู้ตัว

4

สรุปผลเชิงตัวเลขและทำรายงาน (ภาษาไทย/ญี่ปุ่น) พร้อมระบุจุดแข็ง/จุดอ่อน รวมถึงข้อแนะนำถึงสิ่งที่ควรปรับปรุง

เราบอกคุณได้ว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรกับสินค้าและบริการของคุณ

เพียงบอกให้เราทราบถึงเป้าหมายและความต้องการทางธุรกิจของคุณ

เราพร้อมให้คำปรึกษา

ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรและธุรกิจด้านงานบริการ เพียงบอกให้เราทราบถึงความต้องการทางธุรกิจ หรือหากคุณอยากรู้จัก H&G มากขึ้น คุณสามารถส่งข้อความถึงเราได้เลยค่ะ

สกุลพร โตประพันธ์ (กุล) 
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม
H&G (Thailand) Co., Ltd.