fbpx

PRESIDENT'S PROFILE

เราจะเป็นผู้กอบกู้วงการ
งานบริการระดับสากลให้ได้
โดยเริ่มจากญี่ปุ่น

Mr. Hitoshi Arimoto
H&G President & CEO

กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยครับ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาทักทายกับทุกๆ ท่านเช่นนี้ บริษัท H&G JAPAN ได้ก่อตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2012 ซึ่งผ่านมาแล้ว 8 ปี ตอนที่ก่อตั้งบริษัท พวกเราได้ตั้งปณิธานไว้ว่า "เราจะเป็นผู้กอบกู้วงการงานบริการระดับสากลให้ได้โดยเริ่มจากญี่ปุ่น" และพวกเราเลือกที่จะมาที่ประเทศไทยก่อนเป็นที่แรกในการก้าวออกสู่ตลาดสากล

เมื่อ 40 ปีก่อน ตอนที่ผมอายุ 18 ปี ผมได้เริ่มงานจากการเป็นพนักงานงานบริการและได้รับความไว้วางใจเลื่อนขั้นมาเป็นผู้จัดการ จนในที่สุดได้มาเป็นผู้ฝึกสอน ตอนที่ผมทำงานที่ McDonald ผมได้เรียนรู้จิตใจด้านงานบริการโดยให้คิดว่าลูกค้าเปรียบเสมือน "เพื่อนสนิทที่มาเยี่ยมเยียนบ้านของเรา", ระบบการประเมินเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน, การฝึกงานและคู่มือการทำงานอันเป็นมาตรฐาน ที่ก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรม ส่วนที่ UNIQLO ผมได้เรียนรู้ถึงความเข้มงวดด้านคุณภาพและการลงลึกถึงรายละเอียดแบบญี่ปุ่น, ความเป็นผู้นำที่ทำให้ผู้ร่วมงานอยากทำงานด้วย, การให้ความสำคัญกับบุคลากร ทำให้ศักยภาพของบริษัทห้างร้านเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ DNA ทั้ง 2 บริษัทจะมีความแตกต่างกันมาก แต่จุดที่เหมือนกันคือศักยภาพด้าน Q.S.C. ที่สูง โดยมีการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งผลักดัน

จากประสบการณ์ที่สะสมมาตั้งแต่ตอนเป็นพนักงานบริการ จนถึงผู้บริหารระดับสูง ทำให้ผมสามารถสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงานและลดอัตราการลาออกได้ ผมมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ประสบการณ์ของผมช่วยเหลือท่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

1979

เริ่มจากเป็นพนักงานบริษัท McDonald Japan Co., Ltd. ดำรงตำแหน่งเป็น Supervisor, ผู้จัดการร้านอาหาร จนได้ขึ้นเป็น General Manager ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ Hamburger University ซึ่งทำหน้าที่จัดวางโครงสร้างของระบบการสอนทั้งหมดในบริษัท ซึ่งในขณะนั้นมีพนักงานทั้งหมดถึง 150,000 คน

2003

Mr. Yanai ประธานบริษัท Fast Retailing Co., Ltd. ได้เชิญให้มาเป็นผู้จัดการฝ่าย ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของ UNIQLO University จัดทำหลักสูตรการสอนสำหรับพนักงานที่มีมากถึง 150,000 คน หลังจากนั้นได้เปลี่ยนงานมาเป็น CEO ของ บริษัท Burger King Japan Co., Ltd.

2012

ก่อตั้งบริษัท Hospitality & Growing Japan Co., Ltd. ขึ้น เพื่อนำประสบการณ์จาก McDonald, UNIQLO รวมถึงธุรกิจขนาดเล็ก~กลาง มาถ่ายทอด Know-How ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมระดับงานบริการทั่วโลก

2015

ก่อตั้งบริษัท Hospitality & Growing Japan TH ที่กรุงเทพ ประเทศไทย

2018

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น H&G (Thailand) Co., Ltd.

หลังจากหนังสือเล่มแรกของ Mr. Hitoshi Arimoto ได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากจนกลายเป็นหนังสือขายดีอันดับ 1 ทั้งใน Amazon และ Yaesu ท่านได้เขียนหนังสืออีก 1 เล่ม เขียนเกี่ยวกับเคล็ดลับในการทำให้พนักงานเกิดความกระตือรือล้นในการทำงาน

"เทคนิคการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพถ้วนหน้า"

การสร้างระบบป้องกันการลาออกและส่งเสริมพนักงานให้มีการพัฒนาความสามารถ ด้วยวิธีการฝึกอบรมที่เรียกว่า Growing Cycle ซึ่งผ่านการคิดค้นและใช้งานจริงจนเห็นผลความสำเร็จ เป็นขั้นตอนการฝึกอบรมพนักงานที่เน้นการปฏิบัติงาน จัดการ และการประเมินผลงานควบคู่กันไป 

ขายดีอันดับ 1
Amazon หมวดการพัฒนาบุคลากร ประจำเดือน เมษายน 2020

เราจะร่วมพัฒนาบุคลากรและธุรกิจด้านงานบริการไปพร้อมกับคุณ 

เพียงบอกให้เราทราบถึงเป้าหมายและความต้องการทางธุรกิจของคุณ

เราพร้อมให้คำปรึกษา

ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรและธุรกิจด้านงานบริการ เพียงบอกให้เราทราบถึงความต้องการทางธุรกิจ หรือหากคุณอยากรู้จัก H&G มากขึ้น คุณสามารถส่งข้อความถึงเราได้เลยค่ะ

สกุลพร โตประพันธ์ (กุล) 
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม
H&G (Thailand) Co., Ltd.