Growing Academy

Service

SV Check

Supervision คือ ?

  • ผู้ชำนาญการทางด้าน Supervision(SV) หรือวิทยากร จะเข้าไปทำการตรวจสอบหน้าร้าน และรายงานผลโดยผู้ตรวจเองอย่างละเอียด
  • จัดทำรายงานส่งเป็นรูปเล่ม (ภาษาไทย หรือภาษาญี่ปุ่น) พร้อมเสนอจุดแข็ง จุดอ่อนของร้าน และข้อแนะนำถึงสิ่งที่ควรปรับปรุง อย่างตรงประเด็น
  • ทำการตรวจสอบหน้าร้าน ด้วยหลัก Q.S.C และจากหัวข้อ original ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า เพื่อนำมาเป็นหลักการสร้างมาตรฐานในการบริการต่อไป
  • มี option เพิ่มเติม สำหรับการประเมินความเป็นผู้นำ (Leadership) เพื่อรับรู้มุมมองของพนักงานที่มีต่อผู้บังคับบัญชา

จุดเด่น

จุดเด่น
1
เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึง มาตรฐานการบริหารร้าน ว่าอยู่ในระดับใด สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าหรือไม่
จุดเด่น
2
นำเสนอผลในเชิงตัวเลข สามารถนำมาวิเคราะห์และวัดผลได้ ช่วยเสริมสร้างการรักษามาตรฐาน ในการให้บริการ
จุดเด่น
3
นำเสนอข้อแนะนำเพื่อนำไป ปรับใช้เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง

LAB PHARMACY

Drug Care Co.,Ltd

คุณธนพล เฮ้าทา ตำแหน่ง ผู้จัดการเขต ประสบการณ์ 24 ปี
คุณประพัฒน์ ศานติวงษ์การ ฝ่ายบริหารจัดการงบประมาณ

ก่อนหน้าที่จะมีการฝึกอบรมกับสถาบัน มีการฝึกอบรมในองค์กรบ้างไหมครับ

คุณธนพล
ไม่ได้มีการฝึกอบรมที่เป็นกิจจะลักษณะครับ ปกติจะเป็นการสอนงานแบบหน้างานหรือเป็นการสอนงานในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นแต่ละครั้งมากกว่าครับ

หลังจากที่ฝึกอบรมไปแล้วมีผลตอบรับจากพนักงานอย่างไรบ้าง

คุณธนพล
หลายคนก็ค่อนข้างชอบ แล้วก็รู้สึกอยากจะฝึกอบรมเพื่อจะได้นำมาพัฒนาตัวเอง และสาขามากขึ้นครับ

สิ่งที่สังเกตเห็นหลังจากการฝึกอบรมมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างครับ

คุณธนพล
พนักงานมีความตื่นตัวในเรื่องของการพัฒนาตนเองมากขึ้น รวมถึงมีความตั้งใจที่จะให้บริการหน้าร้านให้ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ
คุณประพัฒน์
พนักงานโดยส่วนใหญ่ก็จะตระหนักรู้มากขึ้นว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นอาจจะยังไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่ก็เห็นแนวโน้มที่ดีในการพัฒนาตัวเองครับ

เรื่องของการคอมเพลนในร้านมีอัตราการคอมเพลนลดลงบ้างหรือไม่ครับ

คุณธนพล
จริง ๆ เรื่องของการคอมเพลนนั้นก็ยังมีอยู่แต่แนวโน้มไม่ได้รุนแรงกว่าแต่ก่อน แต่เห็นควาเมปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นครับ

ได้มีการตรวจเช็คสาขาหรือเช็คการบริการหน้าร้านอยู่ไหมครับ

คุณธนพล
มีอยู่ตลอดครับ มีทั้งจากที่ทางเราตรวจดูเองบ้างและใช้การบริการจากทาง Growing Academy ครับ ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากการประเมินของแต่ละสาขาก็จะนำไปฟีดแบ็คกับแต่ละร้าน แต่ไปในเชิงอธิบายเพื่อพัฒนาร้าน รวมถึงให้พนักงานเห็นภาพรวมของทางร้านของตัวเองเพื่อทำให้ดีขึ้นครับ

คิดว่าการบริการหน้าร้านมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างไรบ้างครับ

คุณธนพล
ถ้าการบริการหน้าร้านไม่ได้ดี ก็จะทำให้ผู้ซื้อไม่อยากที่จะเข้ามาใช้บริการในร้านครับ ดังนั้นมันควรจะมีมาตรฐานในการทำงานหรือการบริการที่ชัดเจน เพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ดีขึ้น

คิดว่าการฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญในองค์กรอย่างไรบ้างครับ

คุณประพัฒน์
ผมมองว่าการฝึกอบรมเป็นสิ่งที่จะช่วยให้พนักงานมีความตระหนักรู้ถึงหน้าที่และบทบาทของตนเองมากขึ้น รวมไปจนถึงเป็นตัวช่วยในการพัฒนาศักยภาพของการทำงานที่ดีมากขึ้นกว่าก่อนที่จะฝีกอบรมได้

อยากให้แนะนำองค์กรอื่น ๆ ที่กำลังสนใจเรื่องของการฝึกอบรมและการตรวจสาขากับทางโกรวิ่งอะคาเดมี

คุณประพัฒน์
สำหรับทางสถาบันเป็นสถาบันที่มีองค์ความรู้รวมถึงเครื่องมือที่จะช่วยในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่านได้ รวมถึงเรื่องของการตรวจสาขาก็เช่นกัน เพราะทางสถาบันมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ที่จะเข้ามาช่วยตรวจเช็คและทำรีพอร์ทอย่างละเอียดมาให้เราดูได้ ทำให้เราสามารถวางแผนการทำงานหรือการฝึกอบรมบุคลากรในอนาคตได้ต่อไปครับ ถ้าคิดว่าจะเริ่มทำก็อยากให้ทำเถอะครับ มีผลดีกับตัวองค์กรแน่นอนครับ

Drug Care Co.,Ltd

ร้านขายยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปีในกรุงเทพ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันโกรวิ่งอะคาเดมี่และใช้บริการในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายทั้งการตรวจสอบคุณภาพการบริการของสาขา และการอบรมภายในองค์กร ทำให้เห็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรได้อย่างดีรวมถึงทำให้พนักงานในองค์กรนั้นสามารถให้บริการลูกค้าและให้คำปรึกษาระหว่างตัดสินใจเลือกสินค้า

จุดประสงค์

ให้พนักงานทุกคนสามารถต้อนรับและให้บริการหน้าร้านอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสร้างคววามประทับใจให้กับลูกค้า เพิ่มยอดขายและสร้างลูกค้าประจำ เนื่องจากอยากทำให้ลูกค้าได้รับความใส่ในในการเข้ามาใช้บริการของทางร้านและสร้างมาตรฐานที่เท่าเทียมกันในทุก ๆ สาขา

ความคาดหวังของพนักงาน

ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการให้บริการให้สูงมากขึ้นและทำให้ลูกค้าประทับใจในการให้บริการและกลับมาใช้บริการอีกรวมถึงสร้างความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันในทุก ๆ สาขาที่ได้มาพบกันในการฝึกอบรมภายใน และร่วมกันสร้างมาตรฐานให้กับองค์กร โดยที่ทุก ๆ สาขาจะปฏิบัติด้วยมาตรฐานแบบเดียวกัน